بیست خرداد ماه روز جهانی صنایع دستی

بیست خرداد ماه روز جهانی صنایع دستی

‌‌‌‌

یکی از خصوصیات صنایع دستی این است که این صنعت حاصل روح ملت ها و آئین فرهنگ ملی کشورهاست که به سادگی با رجوع به آمار صنایع دستی کشورها به روحیه مردم آن کشورها می توان پی برد، بنابراین صنایع دستی تنها یک کالا برای مبادله نیست بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگی های اقوام از طریق صنایع دستی مبادله میشود و نوعی ارتباط را ایجاد میکند.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
هتل شایگان در راستای حمایت از صنایع دستی و سوغات شهر های ایران ، اقدام به ایجاد بازارچه صنایع دستی در باغ مصفای هتل نموده تا ضمن حمایت از هنر دست مردم عزیز سرزمینمان ، جاذبه خاصی را برای میهمانان و کیشوندان عزیز ایجاد نماید. ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
ساعت بازدید از بازارچه سنتی ۱۰ الی ۲۲
‌‌‌‌
#روزجهانی #صنایع دستی #ایران