مسابقه بزرگ سرویس طلایی برگزار شد

مسابقه بزرگ سرویس طلایی برگزار شد

شانزدهم تیرماه مسابقه بزرگ سرویس طلایی بین هشت میزبان هتل برگزار شد تا یک نفر به مقام اول دست پیدا کند
‌‌‌
🔸 در پایان مرحله اول مسابقات دو نفر به فینال راه پیدا کردند و یک نفر نیز به مقام سوم رسید.
‌‌‌
🏆 نفر اول آقای سلمان زارعی ‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌🏅 نفر دوم آقای ابراهیم سلمانی
‌‌‌‌
‌‌‌🎖 نفر سوم : اکبر زحمتکش
‌‌‌‌
‌‌‌‌
🔸 روابط عمومی هتل شایگان کیش