برگزاری مسابقه طناب کشی بین کارکنان هتل

برگزاری مسابقه طناب کشی بین کارکنان هتل

دومین دوره مسابقات همگانی بین کارکنان هتل شایگان برگزار گردید.

روز گذشته و بمناسبت هفته تربیت بدنی مسابقه طناب کشی بین کارکنان برگزار شد ، در این رقابت ها ۸ تیم پنج نفره باهم رقابت کردند که در پایان تیم منتخب مدیران به مقام اول دست یافت. 🏅🏆