مراسم معارفه سرپرست اقامتی و خانه داری هتل

مراسم معارفه سرپرست اقامتی و خانه داری هتل

برگزاری مراسم معارفه مدیر اقامتی و سرپرست جدید خانه داری هتل شایگان
‌‌‌
روز گذشته و با حضور مدیرکل محترم هتل ، مراسم معارفه جناب آقای امین شاهمرادی به سمت مدیراقامتی هتل و سرکار خانم لُرد بعنوان سرپرست جدید واحد خانه داری هتل برگزار گردید .