جزیره کیش، ابتدای بلوار رودکی، تلفن: 4467444 - (0764) فکس: 4467451 - (0764)

تمامی حقوق محفوظ و در اختیار هتل شایگان است طراحی و اجرا شرکت پارس نمودار ©